ENGLISH ACADEMY

L' institut Europeu juntament amb Associació Formació i Lleure som dues empreses associades que formem un centre de formació d'idiomes amb més de 30 anys d'experiència en activitats extraescolars de lleure i idiomes. Formem i preparem als alumnes per obtenir titulacions i certificats d'anglès amb CAMBRIDGE ENGLISH.

Oferim un aprenentatge de la llengua anglesa basat acadèmicament en les línies marcades per Cambridge i alhora treballem a partir de la motivació, tot buscant un aprenentatge que sigui significatiu.

Es treballen els quatre blocs fonamentals en la llengua anglesa: speaking, reading, listening i writing, tot creant activitats i situacions properes adaptades al nivell del/la alumne/a. Sempre d'una manera molt dinàmica, mitjançant activitats, jocs, cançons i vídeos educatius.

L'objectiu és garantir l'assoliment de les premisses de la llengua anglesa, de manera amena, per tal de tenir la capacitat de dominar aquesta llengua i/o voler accedir a titulacions com el YLE movers, Starters o Flyers a primària, i continuar més endavant amb el Ket, Pet, First i l'Advance. És a dir, volem que l'activitat d'anglès tingui una projecció en el futur dels nostres alumnes, que no només sigui una activitat extraescolar de lleure.

Els nostre professorat disposa de les titulacions normatives i de les aptituds pedagògiques requerides per treballar dins d'aquesta metodologia. Els grups de treball són reduïts per facilitar l'atenció individualitzada.

Realitzem diferents tipus de tests i controls cada trimestre per tal d'aconseguir una avaluació continua de l'alumnat i realitzar un informe adequat per cada família sobre el progrés dels nens. 

A continuació us podeu descarregar el nostre projecte de l'activitat d'anglès.

Demana'ns més informació sobre les nostres activitats i tarifes

Si us plau, introdixi les seves dades i li respondrem al més aviat possible